top of page

SAAT/GÜN

1. GÜN-02.09.2024

08:30-09:00

Tanışma- Ön verilerin toplanması

09:00 - 09:45
Ders Saati: 1

DERS ADI: Eğitimde Liderlik, Bireyler Arası İletişim, Beden Dili, Jest ve Mimik

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Doç. Dr. Ahmet KURNAZ

DERS KONUSU: Eğitimde Liderlik, Bireyler Arası İletişim, Beden Dili, Jest ve Mimik

HEDEF: Katılımcıların efektif liderlik ve bireyler arası iletişim stratejilerini anlamaları ve beden dili konusunda yetkinlik kazanmaları beklenmektedir.

DETAYLI DERS İÇERİĞİ:

Etkinlik 1: Tombala tekniği ile liderlik kavramı ele alınır.

https://www.youtube.com/watch?v=BU_lnmI6meg videosu izlenir. Liderlik üzerine konuşulur. Liderliğin temel özellikleri katılımcılarla birlikte belirlenir.

Tombala kartları ile karşılaştırılır.

Etkinlik 2: İletişim ile ilgili “Beni Menemen’e varınca indir” fıkrası anlatılır. İletişimin temel ilkeleri katılımcılarla belirlenir. Okulda iletişimi güçlendirici uygulama örnekleri alınır.

Etkinlik 3: https://www.youtube.com/watch?v=1sfM-xx7tHI videosu izlenir. Farklı beden dili durumları üzerinde tartışılır. Katılımcılardan örnekler alınır. İletişimi güçlendirici beden dili uygulamaları belirlenir.

Değerlendirme: Her bir katılımcıdan etkin liderlik ile ilgili bir slogan, okulda bireyler arası iletişim ile ilgili bir öneri, beden dili ile ilgili örnek bir davranışı sergilemesi istenir.

Dersin uygulama kısmında meslektaş desteğini konu alan senaryolardan faydalanılacaktır.

10:00 -10:45
Ders Saati: 1

DERS ADI: Eğitimde Liderlik, Bireyler Arası İletişim, Beden Dili, Jest ve Mimik

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Doç. Dr. Ahmet KURNAZ

DERS KONUSU: Eğitimde Liderlik, Bireyler Arası İletişim, Beden Dili, Jest ve Mimik

HEDEF: Katılımcıların efektif liderlik ve bireyler arası iletişim stratejilerini anlamaları ve beden dili konusunda yetkinlik kazanmaları beklenmektedir.

DETAYLI DERS İÇERİĞİ:

Etkinlik 1: Tombala tekniği ile liderlik kavramı ele alınır.

https://www.youtube.com/watch?v=BU_lnmI6meg videosu izlenir. Liderlik üzerine konuşulur. Liderliğin temel özellikleri katılımcılarla birlikte belirlenir.

Tombala kartları ile karşılaştırılır.

Etkinlik 2: İletişim ile ilgili “Beni Menemen’e varınca indir” fıkrası anlatılır. İletişimin temel ilkeleri katılımcılarla belirlenir. Okulda iletişimi güçlendirici uygulama örnekleri alınır.

Etkinlik 3: https://www.youtube.com/watch?v=1sfM-xx7tHI videosu izlenir. Farklı beden dili durumları üzerinde tartışılır. Katılımcılardan örnekler alınır. İletişimi güçlendirici beden dili uygulamaları belirlenir.

Değerlendirme: Her bir katılımcıdan etkin liderlik ile ilgili bir slogan, okulda bireyler arası iletişim ile ilgili bir öneri, beden dili ile ilgili örnek bir davranışı sergilemesi istenir.

Dersin uygulama kısmında meslektaş desteğini konu alan senaryolardan faydalanılacaktır.

11:00 -11:45
Ders Saati: 1

DERS ADI: Eğitimde Liderlik, Bireyler Arası İletişim, Beden Dili, Jest ve Mimik

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Doç. Dr. Ahmet KURNAZ

DERS KONUSU: Eğitimde Liderlik, Bireyler Arası İletişim, Beden Dili, Jest ve Mimik

HEDEF: Katılımcıların efektif liderlik ve bireyler arası iletişim stratejilerini anlamaları ve beden dili konusunda yetkinlik kazanmaları beklenmektedir.

DETAYLI DERS İÇERİĞİ:

Etkinlik 1: Tombala tekniği ile liderlik kavramı ele alınır.

https://www.youtube.com/watch?v=BU_lnmI6meg videosu izlenir. Liderlik üzerine konuşulur. Liderliğin temel özellikleri katılımcılarla birlikte belirlenir.

Tombala kartları ile karşılaştırılır.

Etkinlik 2: İletişim ile ilgili “Beni Menemen’e varınca indir” fıkrası anlatılır. İletişimin temel ilkeleri katılımcılarla belirlenir. Okulda iletişimi güçlendirici uygulama örnekleri alınır.

Etkinlik 3: https://www.youtube.com/watch?v=1sfM-xx7tHI videosu izlenir. Farklı beden dili durumları üzerinde tartışılır. Katılımcılardan örnekler alınır. İletişimi güçlendirici beden dili uygulamaları belirlenir.

Değerlendirme: Her bir katılımcıdan etkin liderlik ile ilgili bir slogan, okulda bireyler arası iletişim ile ilgili bir öneri, beden dili ile ilgili örnek bir davranışı sergilemesi istenir.

Dersin uygulama kısmında meslektaş desteğini konu alan senaryolardan faydalanılacaktır.

12:00 -12:45
Ders Saati: 1

DERS ADI: Eğitimde Liderlik, Bireyler Arası İletişim, Beden Dili, Jest ve Mimik

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Doç. Dr. Ahmet KURNAZ

DERS KONUSU: Eğitimde Liderlik, Bireyler Arası İletişim, Beden Dili, Jest ve Mimik

HEDEF: Katılımcıların efektif liderlik ve bireyler arası iletişim stratejilerini anlamaları ve beden dili konusunda yetkinlik kazanmaları beklenmektedir.

DETAYLI DERS İÇERİĞİ:

Etkinlik 1: Tombala tekniği ile liderlik kavramı ele alınır.

https://www.youtube.com/watch?v=BU_lnmI6meg videosu izlenir. Liderlik üzerine konuşulur. Liderliğin temel özellikleri katılımcılarla birlikte belirlenir.

Tombala kartları ile karşılaştırılır.

Etkinlik 2: İletişim ile ilgili “Beni Menemen’e varınca indir” fıkrası anlatılır. İletişimin temel ilkeleri katılımcılarla belirlenir. Okulda iletişimi güçlendirici uygulama örnekleri alınır.

Etkinlik 3: https://www.youtube.com/watch?v=1sfM-xx7tHI videosu izlenir. Farklı beden dili durumları üzerinde tartışılır. Katılımcılardan örnekler alınır. İletişimi güçlendirici beden dili uygulamaları belirlenir.

Değerlendirme: Her bir katılımcıdan etkin liderlik ile ilgili bir slogan, okulda bireyler arası iletişim ile ilgili bir öneri, beden dili ile ilgili örnek bir davranışı sergilemesi istenir.

Dersin uygulama kısmında meslektaş desteğini konu alan senaryolardan faydalanılacaktır.

 

Yansıtıcı Sorular

14:00 -14:45
Ders Saati: 1

DERS ADI: Matematik Sınıflarında Eylem Araştırmaları

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Doç. Dr. Serdal BALTACI

DERS KONUSU: Eylem araştırması nedir? Sınıf ortamında verileri toplama ve yorumlama süreci

HEDEF: Katılımcıların eylem araştırması yöntemini kullanarak veri toplama, analiz ve değerlendirme becerileri konusunda yetkinlik kazanmaları beklenmektedir.

DETAYLI DERS İÇERİĞİ:

 • Eylem araştırması nedir?

 • Eylem araştırmasının yapılandırılması

 • Veri toplama ve analiz yöntemleri

 • Eylem planlarının geliştirilmesi ve uygulanması

 • Sonuçları değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi

 • Matematik öğretmenlerinin eylem araştırması yoluyla sınıf pratiğini geliştirmelerine yardımcı olmayı amaçlayan etkinliklerin uygulanması

Dersin uygulama kısmında meslektaş desteğini konu alan senaryolardan faydalanılacaktır.

15:00 -15:45
Ders Saati: 1

DERS ADI: Matematik Sınıflarında Eylem Araştırmaları

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Doç. Dr. Serdal BALTACI

DERS KONUSU: Eylem araştırması nedir? Sınıf ortamında verileri toplama ve yorumlama süreci

HEDEF: Katılımcıların eylem araştırması yöntemini kullanarak veri toplama, analiz ve değerlendirme becerileri konusunda yetkinlik kazanmaları beklenmektedir.

DETAYLI DERS İÇERİĞİ:

 • Eylem araştırması nedir?

 • Eylem araştırmasının yapılandırılması

 • Veri toplama ve analiz yöntemleri

 • Eylem planlarının geliştirilmesi ve uygulanması

 • Sonuçları değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi

 • Matematik öğretmenlerinin eylem araştırması yoluyla sınıf pratiğini geliştirmelerine yardımcı olmayı amaçlayan etkinliklerin uygulanması

Dersin uygulama kısmında meslektaş desteğini konu alan senaryolardan faydalanılacaktır.

16:00 -16:45
Ders Saati: 1

DERS ADI: Matematik Sınıflarında Eylem Araştırmaları

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Doç. Dr. Serdal BALTACI

DERS KONUSU: Eylem araştırması nedir? Sınıf ortamında verileri toplama ve yorumlama süreci

HEDEF: Katılımcıların eylem araştırması yöntemini kullanarak veri toplama, analiz ve değerlendirme becerileri konusunda yetkinlik kazanmaları beklenmektedir.

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Eylem araştırması nedir?

 • Eylem araştırmasının yapılandırılması

 • Veri toplama ve analiz yöntemleri

 • Eylem planlarının geliştirilmesi ve uygulanması

 • Sonuçları değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi

 • Matematik öğretmenlerinin eylem araştırması yoluyla sınıf pratiğini geliştirmelerine yardımcı olmayı amaçlayan etkinliklerin uygulanması

Dersin uygulama kısmında meslektaş desteğini konu alan senaryolardan faydalanılacaktır.

17:00 -17:45
Ders Saati: 1

DERS ADI: Matematik Sınıflarında Eylem Araştırmaları

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Doç. Dr. Serdal BALTACI

DERS KONUSU: Eylem araştırması nedir? Sınıf ortamında verileri toplama ve yorumlama süreci

HEDEF: Katılımcıların eylem araştırması yöntemini kullanarak veri toplama, analiz ve değerlendirme becerileri konusunda yetkinlik kazanmaları beklenmektedir.

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Eylem araştırması nedir?

 • Eylem araştırmasının yapılandırılması

 • Veri toplama ve analiz yöntemleri

 • Eylem planlarının geliştirilmesi ve uygulanması

 • Sonuçları değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi

Matematik öğretmenlerinin eylem araştırması yoluyla sınıf pratiğini geliştirmelerine yardımcı olmayı amaçlayan etkinliklerin uygulanması

Dersin uygulama kısmında meslektaş desteğini konu alan senaryolardan faydalanılacaktır.

 

Yansıtıcı Sorular

 

Toplam Ders Sayısı=8

SAAT/GÜN

2. GÜN-03.09.2024

09:00 - 09:45
Ders Saati: 1

DERS ADI: Teoriler Işığında Matematik Öğretimi

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Prof. Dr. Erhan BİNGÖLBALİ

DERS KONUSU: Matematik öğrenimi ve öğretimine rehberlik eden teorilerin ve teorik çerçevelerin meslektaş desteği açısından incelenmesi; meslektaş desteği için kuramlara dayalı bütünleştirilmiş yaklaşımların sunulması

HEDEF: Katılımcıların matematik öğretimi için temel teorileri anlama ve kendi öğretim stratejilerini geliştirmek için bunları nasıl uygulayabileceklerini öğrenme konusunda yetkinlik kazanmaları beklenmektedir.

DETAYLI DERS İÇERİĞİ:

 • Matematik öğrenimi ve öğretimi için kullanılan teorilerin meslektaş desteği açısından incelenmesi (ör. Yapılandırmacılık, Davranışçılık)

 • Matematik öğrenimi ve öğretimi için üretilen alana özgü teorilerin meslektaş desteği açısından incelenmesi (ör. Gerçekçi Matematik Eğitimi)

 • Matematik öğretmenlerinin meslektaşlarına destek olmalarına imkân sağlayan bütüncül yaklaşımlar (Duyuşsal, Bilişsel ve Devinişsel alanlara dayalı ortaya çıkan teorilerin meslektaş desteği için bütünleştirilmesi)

Dersin uygulama kısmında meslektaş desteğini konu alan senaryolardan faydalanılacaktır.

10:00 -10:45
Ders Saati: 1

DERS ADI: Teoriler Işığında Matematik Öğretimi

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Prof. Dr. Erhan BİNGÖLBALİ

DERS KONUSU: Matematik öğrenimi ve öğretimine rehberlik eden teorilerin ve teorik çerçevelerin meslektaş desteği açısından incelenmesi; meslektaş desteği için kuramlara dayalı bütünleştirilmiş yaklaşımların sunulması

HEDEF: Katılımcıların matematik öğretimi için temel teorileri anlama ve kendi öğretim stratejilerini geliştirmek için bunları nasıl uygulayabileceklerini öğrenme konusunda yetkinlik kazanmaları beklenmektedir.

DETAYLI DERS İÇERİĞİ:

 • Matematik öğrenimi ve öğretimi için kullanılan teorilerin meslektaş desteği açısından incelenmesi (ör. Yapılandırmacılık, Davranışçılık)

 • Matematik öğrenimi ve öğretimi için üretilen alana özgü teorilerin meslektaş desteği açısından incelenmesi (ör. Gerçekçi Matematik Eğitimi)

 • Matematik öğretmenlerinin meslektaşlarına destek olmalarına imkân sağlayan bütüncül yaklaşımlar (Duyuşsal, Bilişsel ve Devinişsel alanlara dayalı ortaya çıkan teorilerin meslektaş desteği için bütünleştirilmesi)

Dersin uygulama kısmında meslektaş desteğini konu alan senaryolardan faydalanılacaktır.

11:00 -11:45
Ders Saati: 1

DERS ADI: Teoriler Işığında Matematik Öğretimi

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Prof. Dr. Erhan BİNGÖLBALİ

DERS KONUSU: Matematik öğrenimi ve öğretimine rehberlik eden teorilerin ve teorik çerçevelerin meslektaş desteği açısından incelenmesi; meslektaş desteği için kuramlara dayalı bütünleştirilmiş yaklaşımların sunulması

HEDEF: Katılımcıların matematik öğretimi için temel teorileri anlama ve kendi öğretim stratejilerini geliştirmek için bunları nasıl uygulayabileceklerini öğrenme konusunda yetkinlik kazanmaları beklenmektedir.

DETAYLI DERS İÇERİĞİ:

 • Matematik öğrenimi ve öğretimi için kullanılan teorilerin meslektaş desteği açısından incelenmesi (ör. Yapılandırmacılık, Davranışçılık)

 • Matematik öğrenimi ve öğretimi için üretilen alana özgü teorilerin meslektaş desteği açısından incelenmesi (ör. Gerçekçi Matematik Eğitimi)

 • Matematik öğretmenlerinin meslektaşlarına destek olmalarına imkân sağlayan bütüncül yaklaşımlar (Duyuşsal, Bilişsel ve Devinişsel alanlara dayalı ortaya çıkan teorilerin meslektaş desteği için bütünleştirilmesi)

Dersin uygulama kısmında meslektaş desteğini konu alan senaryolardan faydalanılacaktır.

12:00 -12:45
Ders Saati: 1

DERS ADI: Teoriler Işığında Matematik Öğretimi

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Prof. Dr. Erhan BİNGÖLBALİ

DERS KONUSU: Matematik öğrenimi ve öğretimine rehberlik eden teorilerin ve teorik çerçevelerin meslektaş desteği açısından incelenmesi; meslektaş desteği için kuramlara dayalı bütünleştirilmiş yaklaşımların sunulması

HEDEF: Katılımcıların matematik öğretimi için temel teorileri anlama ve kendi öğretim stratejilerini geliştirmek için bunları nasıl uygulayabileceklerini öğrenme konusunda yetkinlik kazanmaları beklenmektedir.

DETAYLI DERS İÇERİĞİ:

 • Matematik öğrenimi ve öğretimi için kullanılan teorilerin meslektaş desteği açısından incelenmesi (ör. Yapılandırmacılık, Davranışçılık)

 • Matematik öğrenimi ve öğretimi için üretilen alana özgü teorilerin meslektaş desteği açısından incelenmesi (ör. Gerçekçi Matematik Eğitimi)

 • Matematik öğretmenlerinin meslektaşlarına destek olmalarına imkân sağlayan bütüncül yaklaşımlar (Duyuşsal, Bilişsel ve Devinişsel alanlara dayalı ortaya çıkan teorilerin meslektaş desteği için bütünleştirilmesi)

Dersin uygulama kısmında meslektaş desteğini konu alan senaryolardan faydalanılacaktır.

 

Yansıtıcı Sorular

14:00 -14:45
Ders Saati: 1

DERS ADI: Matematik Öğretmenlerinin Ders İmecesine Dayalı Mentorluk Süreci

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Doç. Dr. Aytuğ ÖZALTUN ÇELİK

DERS KONUSU: Ders imecesi, mentorluk, işbirliği

HEDEF: Katılımcıların ders imecesinin avantajları, dezavantajları ve uygulanabilirliği konularında bilgi sahibi olma, mentorluk ve uygulayıcı rollerinin önemini anlama konusunda yetkinlik kazanmaları beklenmektedir.

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Ders içeriğinde ilk olarak öğretmenlerin işbirliğine dayalı derslerini planlama ve uygulama süreçlerini geliştirmeyi destekleyen bir mesleki gelişim modeli olan ders imecesinin ne olduğu ve nasıl bir süreci gerektirdiği öğretmenler ile paylaşılacaktır. Ardından gerçek sınıf ortamlarında yürütülen bir ders imecesi örneği öğretmenlere sunularak sürecin çıktıları üzerine tartışmalar gerçekleştirilecektir. Mevcut örnek durumdan yola çıkılarak öğretmenlerin matematik sınıflarında ders imecesi sürecinin nasıl daha etkili hale getirilebileceği, hangi avantajları ve dezavantajları ortaya çıkarabileceği, öğretmenlerin ve öğrencilerin rollerini nasıl etkileyebileceği gibi durumlar üzerine yansıtmalar yapmaları beklenecektir. Ardından öğretmenlerin ders imecesi süreci boyunca hem uygulayıcı hem de mentor olarak rollerinin ne olduğu, mesleki gelişim sürecinde bu rollerin matematik öğrenme süreçlerini nasıl etkilediği ve işbirliğine dayalı yaptıkları çalışmalarla bu rollerinin nasıl geliştiği detaylı bir şekilde ele alınacaktır. 

Dersin uygulama kısmında meslektaş desteğini konu alan senaryolardan faydalanılacaktır.

15:00 -15:45
Ders Saati: 1

DERS ADI: Matematik Öğretmenlerinin Ders İmecesine Dayalı Mentorluk Süreci

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Doç. Dr. Aytuğ ÖZALTUN ÇELİK

DERS KONUSU: Ders imecesi, mentorluk, işbirliği

HEDEF: Katılımcıların ders imecesinin avantajları, dezavantajları ve uygulanabilirliği konularında bilgi sahibi olma, mentorluk ve uygulayıcı rollerinin önemini anlama konusunda yetkinlik kazanmaları beklenmektedir.

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Ders içeriğinde ilk olarak öğretmenlerin işbirliğine dayalı derslerini planlama ve uygulama süreçlerini geliştirmeyi destekleyen bir mesleki gelişim modeli olan ders imecesinin ne olduğu ve nasıl bir süreci gerektirdiği öğretmenler ile paylaşılacaktır. Ardından gerçek sınıf ortamlarında yürütülen bir ders imecesi örneği öğretmenlere sunularak sürecin çıktıları üzerine tartışmalar gerçekleştirilecektir. Mevcut örnek durumdan yola çıkılarak öğretmenlerin matematik sınıflarında ders imecesi sürecinin nasıl daha etkili hale getirilebileceği, hangi avantajları ve dezavantajları ortaya çıkarabileceği, öğretmenlerin ve öğrencilerin rollerini nasıl etkileyebileceği gibi durumlar üzerine yansıtmalar yapmaları beklenecektir. Ardından öğretmenlerin ders imecesi süreci boyunca hem uygulayıcı hem de mentor olarak rollerinin ne olduğu, mesleki gelişim sürecinde bu rollerin matematik öğrenme süreçlerini nasıl etkilediği ve işbirliğine dayalı yaptıkları çalışmalarla bu rollerinin nasıl geliştiği detaylı bir şekilde ele alınacaktır. 

Dersin uygulama kısmında meslektaş desteğini konu alan senaryolardan faydalanılacaktır.

16:00 -16:45
Ders Saati: 1

DERS ADI: Matematik Öğretmenlerinin Ders İmecesine Dayalı Mentorluk Süreci

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Doç. Dr. Aytuğ ÖZALTUN ÇELİK

DERS KONUSU: Ders imecesi, mentorluk, işbirliği

HEDEF: Katılımcıların ders imecesinin avantajları, dezavantajları ve uygulanabilirliği konularında bilgi sahibi olma, mentorluk ve uygulayıcı rollerinin önemini anlama konusunda yetkinlik kazanmaları beklenmektedir.

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Ders içeriğinde ilk olarak öğretmenlerin işbirliğine dayalı derslerini planlama ve uygulama süreçlerini geliştirmeyi destekleyen bir mesleki gelişim modeli olan ders imecesinin ne olduğu ve nasıl bir süreci gerektirdiği öğretmenler ile paylaşılacaktır. Ardından gerçek sınıf ortamlarında yürütülen bir ders imecesi örneği öğretmenlere sunularak sürecin çıktıları üzerine tartışmalar gerçekleştirilecektir. Mevcut örnek durumdan yola çıkılarak öğretmenlerin matematik sınıflarında ders imecesi sürecinin nasıl daha etkili hale getirilebileceği, hangi avantajları ve dezavantajları ortaya çıkarabileceği, öğretmenlerin ve öğrencilerin rollerini nasıl etkileyebileceği gibi durumlar üzerine yansıtmalar yapmaları beklenecektir. Ardından öğretmenlerin ders imecesi süreci boyunca hem uygulayıcı hem de mentor olarak rollerinin ne olduğu, mesleki gelişim sürecinde bu rollerin matematik öğrenme süreçlerini nasıl etkilediği ve işbirliğine dayalı yaptıkları çalışmalarla bu rollerinin nasıl geliştiği detaylı bir şekilde ele alınacaktır. 

Dersin uygulama kısmında meslektaş desteğini konu alan senaryolardan faydalanılacaktır.

17:00 -17:45
Ders Saati: 1

DERS ADI: Matematik Öğretmenlerinin Ders İmecesine Dayalı Mentorluk Süreci

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Doç. Dr. Aytuğ ÖZALTUN ÇELİK

DERS KONUSU: Ders imecesi, mentorluk, işbirliği

HEDEF: Katılımcıların ders imecesinin avantajları, dezavantajları ve uygulanabilirliği konularında bilgi sahibi olma, mentorluk ve uygulayıcı rollerinin önemini anlama konusunda yetkinlik kazanmaları beklenmektedir.

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Ders içeriğinde ilk olarak öğretmenlerin işbirliğine dayalı derslerini planlama ve uygulama süreçlerini geliştirmeyi destekleyen bir mesleki gelişim modeli olan ders imecesinin ne olduğu ve nasıl bir süreci gerektirdiği öğretmenler ile paylaşılacaktır. Ardından gerçek sınıf ortamlarında yürütülen bir ders imecesi örneği öğretmenlere sunularak sürecin çıktıları üzerine tartışmalar gerçekleştirilecektir. Mevcut örnek durumdan yola çıkılarak öğretmenlerin matematik sınıflarında ders imecesi sürecinin nasıl daha etkili hale getirilebileceği, hangi avantajları ve dezavantajları ortaya çıkarabileceği, öğretmenlerin ve öğrencilerin rollerini nasıl etkileyebileceği gibi durumlar üzerine yansıtmalar yapmaları beklenecektir. Ardından öğretmenlerin ders imecesi süreci boyunca hem uygulayıcı hem de mentör olarak rollerinin ne olduğu, mesleki gelişim sürecinde bu rollerin matematik öğrenme süreçlerini nasıl etkilediği ve işbirliğine dayalı yaptıkları çalışmalarla bu rollerinin nasıl geliştiği detaylı bir şekilde ele alınacaktır. 

Dersin uygulama kısmında meslektaş desteğini konu alan senaryolardan faydalanılacaktır.

 

Yansıtıcı Sorular

Toplam Ders Sayısı=8

SAAT/GÜN

3. GÜN-04.09.2024

09:00 - 09:45
Ders Saati: 1

DERS ADI: Geometrik Düşünmenin Geliştirilmesi

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Doç. Dr. Burçak BOZ-YAMAN

DERS KONUSU: Geometrik düşünmeyi inceleme ve öğrencilerde geliştirmek için öğretim yaklaşımlarını inceleme

HEDEF: Katılımcıların, geometrik düşünme becerilerinin nasıl geliştirileceği konusunda stratejiler ve uygulamalar konusunda yetkinlik kazanmaları beklenmektedir.

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Öğretmenlerin öğrencilerin geometrik düşünme süreçlerini anlayabilmeleri ve farklı düşünme süreçlerine yönelik etkili yönlendirme yapabilmeleri üzerine incelemeler yapılması amaçlanmıştır. 

 • Van Hiele Geometrik düşünme düzeylerinin tanıtımı

 • Van Hiele Geometrik düşünme düzeylerine yönelik etkinliklerin geliştirilmesi

 • Zihnin Geometrik Alışkanlıklarının (ZGA) incelenmesi

 • ZGA belirlenmesi ve geliştirilmesi için etkinliklerin geliştirilmesi

Dersin uygulama kısmında meslektaş desteğini konu alan senaryolardan faydalanılacaktır.

10:00 -10:45
Ders Saati: 1

DERS ADI: Geometrik Düşünmenin Geliştirilmesi

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Doç. Dr. Burçak BOZ-YAMAN

DERS KONUSU: Geometrik düşünmeyi inceleme ve öğrencilerde geliştirmek için öğretim yaklaşımlarını inceleme

HEDEF: Katılımcıların, geometrik düşünme becerilerinin nasıl geliştirileceği konusunda stratejiler ve uygulamalar konusunda yetkinlik kazanmaları beklenmektedir.

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Öğretmenlerin öğrencilerin geometrik düşünme süreçlerini anlayabilmeleri ve farklı düşünme süreçlerine yönelik etkili yönlendirme yapabilmeleri üzerine incelemeler yapılması amaçlanmıştır. 

 • Van Hiele Geometrik düşünme düzeylerinin tanıtımı

 • Van Hiele Geometrik düşünme düzeylerine yönelik etkinliklerin geliştirilmesi

 • Zihnin Geometrik Alışkanlıklarının (ZGA) incelenmesi

 • ZGA belirlenmesi ve geliştirilmesi için etkinliklerin geliştirilmesi

Dersin uygulama kısmında meslektaş desteğini konu alan senaryolardan faydalanılacaktır.

11:00 -11:45
Ders Saati: 1

DERS ADI: Geometrik Düşünmenin Geliştirilmesi

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Doç. Dr. Burçak BOZ-YAMAN

DERS KONUSU: Geometrik düşünmeyi inceleme ve öğrencilerde geliştirmek için öğretim yaklaşımlarını inceleme

HEDEF: Katılımcıların, geometrik düşünme becerilerinin nasıl geliştirileceği konusunda stratejiler ve uygulamalar konusunda yetkinlik kazanmaları beklenmektedir.

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Öğretmenlerin öğrencilerin geometrik düşünme süreçlerini anlayabilmeleri ve farklı düşünme süreçlerine yönelik etkili yönlendirme yapabilmeleri üzerine incelemeler yapılması amaçlanmıştır. 

 • Van Hiele Geometrik düşünme düzeylerinin tanıtımı

 • Van Hiele Geometrik düşünme düzeylerine yönelik etkinliklerin geliştirilmesi

 • Zihnin Geometrik Alışkanlıklarının (ZGA) incelenmesi

 • ZGA belirlenmesi ve geliştirilmesi için etkinliklerin geliştirilmesi

Dersin uygulama kısmında meslektaş desteğini konu alan senaryolardan faydalanılacaktır.

12:00 -12:45
Ders Saati: 1

DERS ADI: Geometrik Düşünmenin Geliştirilmesi

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Doç. Dr. Burçak BOZ-YAMAN

DERS KONUSU: Geometrik düşünmeyi inceleme ve öğrencilerde geliştirmek için öğretim yaklaşımlarını inceleme

HEDEF: Katılımcıların, geometrik düşünme becerilerinin nasıl geliştirileceği konusunda stratejiler ve uygulamalar konusunda yetkinlik kazanmaları beklenmektedir.

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Öğretmenlerin öğrencilerin geometrik düşünme süreçlerini anlayabilmeleri ve farklı düşünme süreçlerine yönelik etkili yönlendirme yapabilmeleri üzerine incelemeler yapılması amaçlanmıştır. 

 • Van Hiele Geometrik düşünme düzeylerinin tanıtımı

 • Van Hiele Geometrik düşünme düzeylerine yönelik etkinliklerin geliştirilmesi

 • Zihnin Geometrik Alışkanlıklarının (ZGA) incelenmesi

 • ZGA belirlenmesi ve geliştirilmesi için etkinliklerin geliştirilmesi

Dersin uygulama kısmında meslektaş desteğini konu alan senaryolardan faydalanılacaktır.

 

Yansıtıcı Sorular

14:00 -14:45
Ders Saati: 1

DERS ADI: Cebirsel Düşünmenin Geliştirilmesi

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Dr. Öğr. Üyesi Emine Nur ÜNVEREN BİLGİÇ

DERS KONUSU: Cebir öğretimi

HEDEF: Katılımcıların, cebirsel düşünme becerilerinin nasıl geliştirileceği konusunda stratejiler ve uygulamalar konusunda yetkinlik kazanmaları beklenmektedir.

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Öğretmenlerin cebir öğretimine yönelik bilgi ve deneyim kazanmalarını sağlayacak bir içerik paylaşılacaktır.

 • Cebirsel kavramların tarihsel gelişimi

 • Cebirin öğretiminde kullanılabilecek alternatif öğrenme ve öğretim yaklaşımları, stratejileri, yöntem-teknikleri ve örnek ders planları

 • Cebir öğreniminde duyuşsal özellikler

 • Aritmetik ve cebir arasındaki ilişki

 • Değişken ve değişkenlerden oluşan cebirsel ifade kavramlarının cebirsel düşünme ve öğretimindeki yeri, öğrencilere kavramsal olarak anlamlandırılma biçimleri, öğrencilerin sıklıkla yaptıkları hatalar

 • Denklem kavramı , eşitlik işareti ve anlamı, eşitsizlik kavramı, özdeşlik kavramı, örüntü kavramı, doğrusal denklemler kavramı, fonksiyonel düşünme kavramı ve süreci ve bu kavramların öğretimi, öğrencilerin yaşadıkları zorlukları

Dersin uygulama kısmında meslektaş desteğini konu alan senaryolardan faydalanılacaktır.

15:00 -15:45
Ders Saati: 1

DERS ADI: Cebirsel Düşünmenin Geliştirilmesi

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Dr. Öğr. Üyesi Emine Nur ÜNVEREN BİLGİÇ

DERS KONUSU: Cebir öğretimi

HEDEF: Katılımcıların, cebirsel düşünme becerilerinin nasıl geliştirileceği konusunda stratejiler ve uygulamalar konusunda yetkinlik kazanmaları beklenmektedir.

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Öğretmenlerin cebir öğretimine yönelik bilgi ve deneyim kazanmalarını sağlayacak bir içerik paylaşılacaktır.

 • Cebirsel kavramların tarihsel gelişimi

 • Cebirin öğretiminde kullanılabilecek alternatif öğrenme ve öğretim yaklaşımları, stratejileri, yöntem-teknikleri ve örnek ders planları

 • Cebir öğreniminde duyuşsal özellikler

 • Aritmetik ve cebir arasındaki ilişki

 • Değişken ve değişkenlerden oluşan cebirsel ifade kavramlarının cebirsel düşünme ve öğretimindeki yeri, öğrencilere kavramsal olarak anlamlandırılma biçimleri, öğrencilerin sıklıkla yaptıkları hatalar

 • Denklem kavramı , eşitlik işareti ve anlamı, eşitsizlik kavramı, özdeşlik kavramı, örüntü kavramı, doğrusal denklemler kavramı, fonksiyonel düşünme kavramı ve süreci ve bu kavramların öğretimi, öğrencilerin yaşadıkları zorlukları

Dersin uygulama kısmında meslektaş desteğini konu alan senaryolardan faydalanılacaktır.

16:00 -16:45
Ders Saati: 1

DERS ADI: Cebirsel Düşünmenin Geliştirilmesi

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Dr. Öğr. Üyesi Emine Nur ÜNVEREN BİLGİÇ

DERS KONUSU: Cebir öğretimi

HEDEF: Katılımcıların, cebirsel düşünme becerilerinin nasıl geliştirileceği konusunda stratejiler ve uygulamalar konusunda yetkinlik kazanmaları beklenmektedir.

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Öğretmenlerin cebir öğretimine yönelik bilgi ve deneyim kazanmalarını sağlayacak bir içerik paylaşılacaktır.

 • Cebirsel kavramların tarihsel gelişimi

 • Cebirin öğretiminde kullanılabilecek alternatif öğrenme ve öğretim yaklaşımları, stratejileri, yöntem-teknikleri ve örnek ders planları

 • Cebir öğreniminde duyuşsal özellikler

 • Aritmetik ve cebir arasındaki ilişki

 • Değişken ve değişkenlerden oluşan cebirsel ifade kavramlarının cebirsel düşünme ve öğretimindeki yeri, öğrencilere kavramsal olarak anlamlandırılma biçimleri, öğrencilerin sıklıkla yaptıkları hatalar

 • Denklem kavramı , eşitlik işareti ve anlamı, eşitsizlik kavramı, özdeşlik kavramı, örüntü kavramı, doğrusal denklemler kavramı, fonksiyonel düşünme kavramı ve süreci ve bu kavramların öğretimi, öğrencilerin yaşadıkları zorlukları

Dersin uygulama kısmında meslektaş desteğini konu alan senaryolardan faydalanılacaktır.

17:00 -17:45
Ders Saati: 1

DERS ADI: Cebirsel Düşünmenin Geliştirilmesi

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Dr. Öğr. Üyesi Emine Nur ÜNVEREN BİLGİÇ

DERS KONUSU: Cebir öğretimi

HEDEF: Katılımcıların, cebirsel düşünme becerilerinin nasıl geliştirileceği konusunda stratejiler ve uygulamalar konusunda yetkinlik kazanmaları beklenmektedir.

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Öğretmenlerin cebir öğretimine yönelik bilgi ve deneyim kazanmalarını sağlayacak bir içerik paylaşılacaktır.

 • Cebirsel kavramların tarihsel gelişimi

 • Cebirin öğretiminde kullanılabilecek alternatif öğrenme ve öğretim yaklaşımları, stratejileri, yöntem-teknikleri ve örnek ders planları

 • Cebir öğreniminde duyuşsal özellikler

 • Aritmetik ve cebir arasındaki ilişki

 • Değişken ve değişkenlerden oluşan cebirsel ifade kavramlarının cebirsel düşünme ve öğretimindeki yeri, öğrencilere kavramsal olarak anlamlandırılma biçimleri, öğrencilerin sıklıkla yaptıkları hatalar

 • Denklem kavramı , eşitlik işareti ve anlamı, eşitsizlik kavramı, özdeşlik kavramı, örüntü kavramı, doğrusal denklemler kavramı, fonksiyonel düşünme kavramı ve süreci ve bu kavramların öğretimi, öğrencilerin yaşadıkları zorlukları

Dersin uygulama kısmında meslektaş desteğini konu alan senaryolardan faydalanılacaktır.

 

Yansıtıcı Sorular

Toplam Ders Sayısı=8

SAAT/GÜN

4. GÜN-05.09.2024

09:00 - 09:45
Ders Saati: 1

DERS ADI: Matematik Öğretiminde Kavram Yanılgılarının Tespiti ve Giderilmesi

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Prof. Dr. Burçin GÖKKURT ÖZDEMİR

DERS KONUSU: Kavram Yanılgılarının Tespit Edilmesi ve Giderilmesine Yönelik Öğretmenler İçin Önerilen Yol Haritası

HEDEF: Katılımcıların kavram yanılgıları ve hataların nasıl tespit edileceği ve giderileceği konusunda yetkinlik kazanmaları beklenmektedir.

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Öğretmenlerin, öğrencilerde var olan kavram yanılgılarını tespit etmeleri ve bu yanılgıları gidermeleri için pedagojik alan bilgilerinden öğrenci bilgilerinin güçlendirilmesi amaçlanmıştır.

 • Kavram Yanılgısı ve Hata Nedir?

 • Kavram Yanılgısını ve Hatayı Ayırmada Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 • Öğrencilerin sahip oldukları kavram yanılgılarını tespit etme ve gidermede öğretmenin sahip olduğu “Öğrenci Bilgisinin” rolü

 • Kavram Yanılgısını Tespit Etmede Kullanılan Yöntem ve Teknikler

 • Kavram Yanılgısını Gidermede Kullanılan Yöntem ve Teknikler

 • Eğitmenin Mentorluğu Eşliğinde Kavram Yanılgısının Tespit Edilmesi ve Giderilmesine Yönelik Örnek Etkinlik Çalışmaları

Dersin uygulama kısmında meslektaş desteğini konu alan senaryolardan faydalanılacaktır.

10:00 -10:45
Ders Saati: 1

DERS ADI: Matematik Öğretiminde Kavram Yanılgılarının Tespiti ve Giderilmesi

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Prof. Dr. Burçin GÖKKURT ÖZDEMİR

DERS KONUSU: Kavram Yanılgılarının Tespit Edilmesi ve Giderilmesine Yönelik Öğretmenler İçin Önerilen Yol Haritası

HEDEF: Katılımcıların kavram yanılgıları ve hataların nasıl tespit edileceği ve giderileceği konusunda yetkinlik kazanmaları beklenmektedir.

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Öğretmenlerin, öğrencilerde var olan kavram yanılgılarını tespit etmeleri ve bu yanılgıları gidermeleri için pedagojik alan bilgilerinden öğrenci bilgilerinin güçlendirilmesi amaçlanmıştır.

 • Kavram Yanılgısı ve Hata Nedir?

 • Kavram Yanılgısını ve Hatayı Ayırmada Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 • Öğrencilerin sahip oldukları kavram yanılgılarını tespit etme ve gidermede öğretmenin sahip olduğu “Öğrenci Bilgisinin” rolü

 • Kavram Yanılgısını Tespit Etmede Kullanılan Yöntem ve Teknikler

 • Kavram Yanılgısını Gidermede Kullanılan Yöntem ve Teknikler

 • Eğitmenin Mentorluğu Eşliğinde Kavram Yanılgısının Tespit Edilmesi ve Giderilmesine Yönelik Örnek Etkinlik Çalışmaları

Dersin uygulama kısmında meslektaş desteğini konu alan senaryolardan faydalanılacaktır.

11:00 -11:45
Ders Saati: 1

DERS ADI: Matematik Öğretiminde Kavram Yanılgılarının Tespiti ve Giderilmesi

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Prof. Dr. Burçin GÖKKURT ÖZDEMİR

DERS KONUSU: Kavram Yanılgılarının Tespit Edilmesi ve Giderilmesine Yönelik Öğretmenler İçin Önerilen Yol Haritası

HEDEF: Katılımcıların kavram yanılgıları ve hataların nasıl tespit edileceği ve giderileceği konusunda yetkinlik kazanmaları beklenmektedir.

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Öğretmenlerin, öğrencilerde var olan kavram yanılgılarını tespit etmeleri ve bu yanılgıları gidermeleri için pedagojik alan bilgilerinden öğrenci bilgilerinin güçlendirilmesi amaçlanmıştır.

 • Kavram Yanılgısı ve Hata Nedir?

 • Kavram Yanılgısını ve Hatayı Ayırmada Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 • Öğrencilerin sahip oldukları kavram yanılgılarını tespit etme ve gidermede öğretmenin sahip olduğu “Öğrenci Bilgisinin” rolü

 • Kavram Yanılgısını Tespit Etmede Kullanılan Yöntem ve Teknikler

 • Kavram Yanılgısını Gidermede Kullanılan Yöntem ve Teknikler

 • Eğitmenin Mentorluğu Eşliğinde Kavram Yanılgısının Tespit Edilmesi ve Giderilmesine Yönelik Örnek Etkinlik Çalışmaları

Dersin uygulama kısmında meslektaş desteğini konu alan senaryolardan faydalanılacaktır.

12:00 -12:45
Ders Saati: 1

DERS ADI: Matematik Öğretiminde Kavram Yanılgılarının Tespiti ve Giderilmesi

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Prof. Dr. Burçin GÖKKURT ÖZDEMİR

DERS KONUSU: Kavram Yanılgılarının Tespit Edilmesi ve Giderilmesine Yönelik Öğretmenler İçin Önerilen Yol Haritası

HEDEF: Katılımcıların kavram yanılgıları ve hataların nasıl tespit edileceği ve giderileceği konusunda yetkinlik kazanmaları beklenmektedir.

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Öğretmenlerin, öğrencilerde var olan kavram yanılgılarını tespit etmeleri ve bu yanılgıları gidermeleri için pedagojik alan bilgilerinden öğrenci bilgilerinin güçlendirilmesi amaçlanmıştır.

 • Kavram Yanılgısı ve Hata Nedir?

 • Kavram Yanılgısını ve Hatayı Ayırmada Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 • Öğrencilerin sahip oldukları kavram yanılgılarını tespit etme ve gidermede öğretmenin sahip olduğu “Öğrenci Bilgisinin” rolü

 • Kavram Yanılgısını Tespit Etmede Kullanılan Yöntem ve Teknikler

 • Kavram Yanılgısını Gidermede Kullanılan Yöntem ve Teknikler

 • Eğitmenin Mentorluğu Eşliğinde Kavram Yanılgısının Tespit Edilmesi ve Giderilmesine Yönelik Örnek Etkinlik Çalışmaları

Dersin uygulama kısmında meslektaş desteğini konu alan senaryolardan faydalanılacaktır.

 

Yansıtıcı Sorular

14:00 -14:45
Ders Saati: 1

DERS ADI: Problem Çözelim & Kuralım – Öğrencilerimize Destek Olalım! “Gelin Birlik Olalım, İşi Kolay Kılalım”

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Doç. Dr. Emre EV ÇİMEN

DERS KONUSU: Problem Çözme ve Problem Kurma

HEDEF: Katılımcıların, problem çözme ve problem kurma stratejilerini öğrenerek, bu konularda öğrencilere nasıl daha etkin destek olabileceklerini anlamaları beklenmektedir.

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Öğretmenlerin problem çözme ve kurma becerisine yönelik   bilgi ve deneyim kazanmalarını sağlayacak bir içeriğe yer verilmiştir. Problem kavramı, türleri, çözüm adımları, problem çözme sürecinin sınıf içinde yönetilmesi, problem çözme sürecinde etkili soru sorma becerisi, öğrencilerin hatalarının analizi ilk içerik olan “problem çözme” kısmını oluşturmaktadır. Ek olarak, ikinci kısımda, problem kurma, türleri, etkinlikleri, kurulan problemlerin değerlendirilmesi içeriklerine yer verilmiştir. Bu iki beceriyi temel alan eğitimde, dersi tasarlayan öğretim üyesi tarafından hazırlanmış ve uygulanmış ders planlarından, etkinliklerden, çalışma yapraklarından, problem örneklerinden, hatalardan, çözülen ve kurulan problemlerden, değerlendirme çerçevelerinden örnekler sunulması” katılımcılara bilgi verilmesi “içeriği” oluşturmaktadır.

Eğitimi alan bir öğretmenin matematik öğretiminde rutin olmayan problemlerin, eksik/gereksiz bilgi içeren problemlerin farkında olması, problem çözme sürecinde etkili soru sormanın önemini anlaması, problem çözümlerinden yararlanarak öğrencilere uygun geribildirim sunmayı öğrenmesi, sadece problem çözen değil, öğrencilerine problem kurma becerisine uygun etkinlikler de tasarlayan, sunan ve kurulan problemleri hangi ölçütlere göre nasıl değerlendireceği hususunda “bilgi, deneyim ve farkındalık kazanan bireyler” olmaları hedeflenmektedir.

Dersin uygulama kısmında meslektaş desteğini konu alan senaryolardan faydalanılacaktır.

15:00 -15:45
Ders Saati: 1

DERS ADI: Problem Çözelim & Kuralım – Öğrencilerimize Destek Olalım! “Gelin Birlik Olalım, İşi Kolay Kılalım”

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Doç. Dr. Emre EV ÇİMEN

DERS KONUSU: Problem Çözme ve Problem Kurma

HEDEF: Katılımcıların, problem çözme ve problem kurma stratejilerini öğrenerek, bu konularda öğrencilere nasıl daha etkin destek olabileceklerini anlamaları beklenmektedir.

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Öğretmenlerin problem çözme ve kurma becerisine yönelik   bilgi ve deneyim kazanmalarını sağlayacak bir içeriğe yer verilmiştir. Problem kavramı, türleri, çözüm adımları, problem çözme sürecinin sınıf içinde yönetilmesi, problem çözme sürecinde etkili soru sorma becerisi, öğrencilerin hatalarının analizi ilk içerik olan “problem çözme” kısmını oluşturmaktadır. Ek olarak, ikinci kısımda, problem kurma, türleri, etkinlikleri, kurulan problemlerin değerlendirilmesi içeriklerine yer verilmiştir. Bu iki beceriyi temel alan eğitimde, dersi tasarlayan öğretim üyesi tarafından hazırlanmış ve uygulanmış ders planlarından, etkinliklerden, çalışma yapraklarından, problem örneklerinden, hatalardan, çözülen ve kurulan problemlerden, değerlendirme çerçevelerinden örnekler sunulması” katılımcılara bilgi verilmesi “içeriği” oluşturmaktadır.

Eğitimi alan bir öğretmenin matematik öğretiminde rutin olmayan problemlerin, eksik/gereksiz bilgi içeren problemlerin farkında olması, problem çözme sürecinde etkili soru sormanın önemini anlaması, problem çözümlerinden yararlanarak öğrencilere uygun geribildirim sunmayı öğrenmesi, sadece problem çözen değil, öğrencilerine problem kurma becerisine uygun etkinlikler de tasarlayan, sunan ve kurulan problemleri hangi ölçütlere göre nasıl değerlendireceği hususunda “bilgi, deneyim ve farkındalık kazanan bireyler” olmaları hedeflenmektedir.

Dersin uygulama kısmında meslektaş desteğini konu alan senaryolardan faydalanılacaktır.

16:00 -16:45
Ders Saati: 1

DERS ADI: Problem Çözelim & Kuralım – Öğrencilerimize Destek Olalım! “Gelin Birlik Olalım, İşi Kolay Kılalım”

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Doç. Dr. Emre EV ÇİMEN

DERS KONUSU: Problem Çözme ve Problem Kurma

HEDEF: Katılımcıların, problem çözme ve problem kurma stratejilerini öğrenerek, bu konularda öğrencilere nasıl daha etkin destek olabileceklerini anlamaları beklenmektedir.

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Öğretmenlerin problem çözme ve kurma becerisine yönelik   bilgi ve deneyim kazanmalarını sağlayacak bir içeriğe yer verilmiştir. Problem kavramı, türleri, çözüm adımları, problem çözme sürecinin sınıf içinde yönetilmesi, problem çözme sürecinde etkili soru sorma becerisi, öğrencilerin hatalarının analizi ilk içerik olan “problem çözme” kısmını oluşturmaktadır. Ek olarak, ikinci kısımda, problem kurma, türleri, etkinlikleri, kurulan problemlerin değerlendirilmesi içeriklerine yer verilmiştir. Bu iki beceriyi temel alan eğitimde, dersi tasarlayan öğretim üyesi tarafından hazırlanmış ve uygulanmış ders planlarından, etkinliklerden, çalışma yapraklarından, problem örneklerinden, hatalardan, çözülen ve kurulan problemlerden, değerlendirme çerçevelerinden örnekler sunulması” katılımcılara bilgi verilmesi “içeriği” oluşturmaktadır.

Eğitimi alan bir öğretmenin matematik öğretiminde rutin olmayan problemlerin, eksik/gereksiz bilgi içeren problemlerin farkında olması, problem çözme sürecinde etkili soru sormanın önemini anlaması, problem çözümlerinden yararlanarak öğrencilere uygun geribildirim sunmayı öğrenmesi, sadece problem çözen değil, öğrencilerine problem kurma becerisine uygun etkinlikler de tasarlayan, sunan ve kurulan problemleri hangi ölçütlere göre nasıl değerlendireceği hususunda “bilgi, deneyim ve farkındalık kazanan bireyler” olmaları hedeflenmektedir.

Dersin uygulama kısmında meslektaş desteğini konu alan senaryolardan faydalanılacaktır.

17:00 -17:45
Ders Saati: 1

DERS ADI: Problem Çözelim & Kuralım – Öğrencilerimize Destek Olalım! “Gelin Birlik Olalım, İşi Kolay Kılalım”

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Doç. Dr. Emre EV ÇİMEN

DERS KONUSU: Problem Çözme ve Problem Kurma

HEDEF: Katılımcıların, problem çözme ve problem kurma stratejilerini öğrenerek, bu konularda öğrencilere nasıl daha etkin destek olabileceklerini anlamaları beklenmektedir.

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Öğretmenlerin problem çözme ve kurma becerisine yönelik   bilgi ve deneyim kazanmalarını sağlayacak bir içeriğe yer verilmiştir. Problem kavramı, türleri, çözüm adımları, problem çözme sürecinin sınıf içinde yönetilmesi, problem çözme sürecinde etkili soru sorma becerisi, öğrencilerin hatalarının analizi ilk içerik olan “problem çözme” kısmını oluşturmaktadır. Ek olarak, ikinci kısımda, problem kurma, türleri, etkinlikleri, kurulan problemlerin değerlendirilmesi içeriklerine yer verilmiştir. Bu iki beceriyi temel alan eğitimde, dersi tasarlayan öğretim üyesi tarafından hazırlanmış ve uygulanmış ders planlarından, etkinliklerden, çalışma yapraklarından, problem örneklerinden, hatalardan, çözülen ve kurulan problemlerden, değerlendirme çerçevelerinden örnekler sunulması” katılımcılara bilgi verilmesi “içeriği” oluşturmaktadır.

Eğitimi alan bir öğretmenin matematik öğretiminde rutin olmayan problemlerin, eksik/gereksiz bilgi içeren problemlerin farkında olması, problem çözme sürecinde etkili soru sormanın önemini anlaması, problem çözümlerinden yararlanarak öğrencilere uygun geribildirim sunmayı öğrenmesi, sadece problem çözen değil, öğrencilerine problem kurma becerisine uygun etkinlikler de tasarlayan, sunan ve kurulan problemleri hangi ölçütlere göre nasıl değerlendireceği hususunda “bilgi, deneyim ve farkındalık kazanan bireyler” olmaları hedeflenmektedir.

Dersin uygulama kısmında meslektaş desteğini konu alan senaryolardan faydalanılacaktır.

 

Yansıtıcı Sorular

Toplam Ders Sayısı=8

 SAAT/GÜN

5. GÜN-06.09.2024

09:00 - 09:45
Ders Saati: 1

DERS ADI: Somut Materyallerin Kullanımı

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Doç. Dr. Tuğba HORZUM

DERS KONUSU: somut materyaller, materyaller kullanımı

HEDEF: Katılımcıların somut materyallerin kullanımı ve stratejileri konusunda yetkinlik kazanmaları beklenmektedir.

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Bu ders, matematik eğitiminde somut modellerin kullanımını anlama ve uygulama becerilerini geliştirmek amacıyla tasarlanmıştır.

 • Somut modellerin ne olduğunu ve matematik öğretiminde nasıl kullanıldığını anlamaya yönelik bir genel bakış.

 • Ölçüm araçları, manipülatifler, geometrik şekiller gibi somut materyallerin tanıtımı ve özelliklerinin incelenmesi.

 • Somut materyalleri etkili bir şekilde kullanma stratejileri, matematiksel kavramları öğrencilere anlatırken somut materyallerin nasıl seçileceği ve kullanılacağı üzerinde durulacaktır.

 • Somut materyallerle öğrencilerin aktif öğrenme süreçlerine nasıl dahil edileceği, öğrencilerin matematiksel düşünme ve problem çözme becerilerinin nasıl geliştirileceği.

 • Grafikler, tablolar, şemalar vb. görsel öğelerin kullanımı ve somut modellerle birleştirilmesi. Görsel okuryazarlık ve matematiksel ilişkilerin anlaşılması üzerine odaklanılır.

 • Somut materyallerin öğrenci motivasyonuna nasıl katkı sağladığı, matematik öğrenme deneyiminin nasıl etkilendiği ve bu materyallerin kullanımının öğrenci başarısına nasıl yansıdığı üzerine tartışmalar.

 • Somut modellerin kullanıldığı ders planları ve aktivitelerin oluşturulması. Hem bireysel hem de grup çalışmaları ile uygulamalar gerçekleştirilir. Katılımcılar, öğrendiklerini uygulayabilecekleri ve birbirlerine geri bildirim verebilecekleri etkinliklere dahil olurlar.

 • Somut modellerin matematik öğretimindeki yerinin ve öneminin özeti. Somut materyallerin nasıl ve neden etkili bir öğrenme aracı olduğu hakkında genel bir değerlendirme.

Dersin uygulama kısmında meslektaş desteğini konu alan senaryolardan faydalanılacaktır.

10:00 -10:45
Ders Saati: 1

DERS ADI: Somut Materyallerin Kullanımı

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Doç. Dr. Tuğba HORZUM

DERS KONUSU: somut materyaller, materyal kullanımı

HEDEF: Katılımcıların somut materyallerin kullanımı ve stratejileri konusunda yetkinlik kazanmaları beklenmektedir.

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Bu ders, matematik eğitiminde somut modellerin kullanımını anlama ve uygulama becerilerini geliştirmek amacıyla tasarlanmıştır.

 • Somut modellerin ne olduğunu ve matematik öğretiminde nasıl kullanıldığını anlamaya yönelik bir genel bakış.

 • Ölçüm araçları, manipülatifler, geometrik şekiller gibi somut materyallerin tanıtımı ve özelliklerinin incelenmesi.

 • Somut materyalleri etkili bir şekilde kullanma stratejileri, matematiksel kavramları öğrencilere anlatırken somut materyallerin nasıl seçileceği ve kullanılacağı üzerinde durulacaktır.

 • Somut materyallerle öğrencilerin aktif öğrenme süreçlerine nasıl dahil edileceği, öğrencilerin matematiksel düşünme ve problem çözme becerilerinin nasıl geliştirileceği.

 • Grafikler, tablolar, şemalar vb. görsel öğelerin kullanımı ve somut modellerle birleştirilmesi. Görsel okuryazarlık ve matematiksel ilişkilerin anlaşılması üzerine odaklanılır.

 • Somut materyallerin öğrenci motivasyonuna nasıl katkı sağladığı, matematik öğrenme deneyiminin nasıl etkilendiği ve bu materyallerin kullanımının öğrenci başarısına nasıl yansıdığı üzerine tartışmalar.

 • Somut modellerin kullanıldığı ders planları ve aktivitelerin oluşturulması. Hem bireysel hem de grup çalışmaları ile uygulamalar gerçekleştirilir. Katılımcılar, öğrendiklerini uygulayabilecekleri ve birbirlerine geri bildirim verebilecekleri etkinliklere dahil olurlar.

 • Somut modellerin matematik öğretimindeki yerinin ve öneminin özeti. Somut materyallerin nasıl ve neden etkili bir öğrenme aracı olduğu hakkında genel bir değerlendirme.

Dersin uygulama kısmında meslektaş desteğini konu alan senaryolardan faydalanılacaktır.

11:00 -11:45
Ders Saati: 1

DERS ADI: Somut Materyallerin Kullanımı

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Doç. Dr. Tuğba HORZUM

DERS KONUSU: somut materyaller, materyal kullanımı

HEDEF: Katılımcıların somut materyallerin kullanımı ve stratejileri konusunda yetkinlik kazanmaları beklenmektedir.

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Bu ders, matematik eğitiminde somut modellerin kullanımını anlama ve uygulama becerilerini geliştirmek amacıyla tasarlanmıştır.

 • Somut modellerin ne olduğunu ve matematik öğretiminde nasıl kullanıldığını anlamaya yönelik bir genel bakış.

 • Ölçüm araçları, manipülatifler, geometrik şekiller gibi somut materyallerin tanıtımı ve özelliklerinin incelenmesi.

 • Somut materyalleri etkili bir şekilde kullanma stratejileri, matematiksel kavramları öğrencilere anlatırken somut materyallerin nasıl seçileceği ve kullanılacağı üzerinde durulacaktır.

 • Somut materyallerle öğrencilerin aktif öğrenme süreçlerine nasıl dahil edileceği, öğrencilerin matematiksel düşünme ve problem çözme becerilerinin nasıl geliştirileceği.

 • Grafikler, tablolar, şemalar vb. görsel öğelerin kullanımı ve somut modellerle birleştirilmesi. Görsel okuryazarlık ve matematiksel ilişkilerin anlaşılması üzerine odaklanılır.

 • Somut materyallerin öğrenci motivasyonuna nasıl katkı sağladığı, matematik öğrenme deneyiminin nasıl etkilendiği ve bu materyallerin kullanımının öğrenci başarısına nasıl yansıdığı üzerine tartışmalar.

 • Somut modellerin kullanıldığı ders planları ve aktivitelerin oluşturulması. Hem bireysel hem de grup çalışmaları ile uygulamalar gerçekleştirilir. Katılımcılar, öğrendiklerini uygulayabilecekleri ve birbirlerine geri bildirim verebilecekleri etkinliklere dahil olurlar.

 • Somut modellerin matematik öğretimindeki yerinin ve öneminin özeti. Somut materyallerin nasıl ve neden etkili bir öğrenme aracı olduğu hakkında genel bir değerlendirme.

Dersin uygulama kısmında meslektaş desteğini konu alan senaryolardan faydalanılacaktır.

12:00 -12:45
Ders Saati: 1

DERS ADI: Somut Materyallerin Kullanımı

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Doç. Dr. Tuğba HORZUM

DERS KONUSU: somut materyaller, materyal kullanımı

HEDEF: Katılımcıların somut materyallerin kullanımı ve stratejileri konusunda yetkinlik kazanmaları beklenmektedir.

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Bu ders, matematik eğitiminde somut modellerin kullanımını anlama ve uygulama becerilerini geliştirmek amacıyla tasarlanmıştır.

 • Somut modellerin ne olduğunu ve matematik öğretiminde nasıl kullanıldığını anlamaya yönelik bir genel bakış.

 • Ölçüm araçları, manipülatifler, geometrik şekiller gibi somut materyallerin tanıtımı ve özelliklerinin incelenmesi.

 • Somut materyalleri etkili bir şekilde kullanma stratejileri, matematiksel kavramları öğrencilere anlatırken somut materyallerin nasıl seçileceği ve kullanılacağı üzerinde durulacaktır.

 • Somut materyallerle öğrencilerin aktif öğrenme süreçlerine nasıl dahil edileceği, öğrencilerin matematiksel düşünme ve problem çözme becerilerinin nasıl geliştirileceği.

 • Grafikler, tablolar, şemalar vb. görsel öğelerin kullanımı ve somut modellerle birleştirilmesi. Görsel okuryazarlık ve matematiksel ilişkilerin anlaşılması üzerine odaklanılır.

 • Somut materyallerin öğrenci motivasyonuna nasıl katkı sağladığı, matematik öğrenme deneyiminin nasıl etkilendiği ve bu materyallerin kullanımının öğrenci başarısına nasıl yansıdığı üzerine tartışmalar.

 • Somut modellerin kullanıldığı ders planları ve aktivitelerin oluşturulması. Hem bireysel hem de grup çalışmaları ile uygulamalar gerçekleştirilir. Katılımcılar, öğrendiklerini uygulayabilecekleri ve birbirlerine geri bildirim verebilecekleri etkinliklere dahil olurlar.

 • Somut modellerin matematik öğretimindeki yerinin ve öneminin özeti. Somut materyallerin nasıl ve neden etkili bir öğrenme aracı olduğu hakkında genel bir değerlendirme.

Dersin uygulama kısmında meslektaş desteğini konu alan senaryolardan faydalanılacaktır.

 

Yansıtıcı Sorular

14:00 -14:45
Ders Saati: 1

DERS ADI: Matematiksel Modelleme Etkinlikleri

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Doç. Dr. Selin ÇENBERCİ

DERS KONUSU: Matematiksel modelleme süreci, Matematiksel modelleme etkinlikleri, Matematiksel modelleme etkinliklerinin uygulamaları

HEDEF: Katılımcıların matematiksel modelleme sürecini anlamaları ve bu süreci eğitimlerine nasıl entegre edebilecekleri konusunda bilgi kazanmaları beklenmektedir.

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Model-modelleme ve matematiksel modelleme sürecinden bahsedilerek, matematiksel modelleme etkinliklerinin ne olduğu, matematiksel modelleme etkinliklerinin oluşturma ilkeleri üzerinde durularak ve uygulamaları yapılacaktır.

Dersin uygulama kısmında meslektaş desteğini konu alan senaryolardan faydalanılacaktır.

15:00 -15:45
Ders Saati: 1

DERS ADI: Matematiksel Modelleme Etkinlikleri

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Doç. Dr. Selin ÇENBERCİ

DERS KONUSU: Matematiksel modelleme süreci, Matematiksel modelleme etkinlikleri, Matematiksel modelleme etkinliklerinin uygulamaları

HEDEF: Katılımcıların matematiksel modelleme sürecini anlamaları ve bu süreci eğitimlerine nasıl entegre edebilecekleri konusunda bilgi kazanmaları beklenmektedir.

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Model-modelleme ve matematiksel modelleme sürecinden bahsedilerek, matematiksel modelleme etkinliklerinin ne olduğu, matematiksel modelleme etkinliklerinin oluşturma ilkeleri üzerinde durularak ve uygulamaları yapılacaktır.

Dersin uygulama kısmında meslektaş desteğini konu alan senaryolardan faydalanılacaktır.

16:00 -16:45
Ders Saati: 1

DERS ADI: Matematiksel Modelleme Etkinlikleri

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Doç. Dr. Selin ÇENBERCİ

DERS KONUSU: Matematiksel modelleme süreci, Matematiksel modelleme etkinlikleri, Matematiksel modelleme etkinliklerinin uygulamaları

HEDEF: Katılımcıların matematiksel modelleme sürecini anlamaları ve bu süreci eğitimlerine nasıl entegre edebilecekleri konusunda bilgi kazanmaları beklenmektedir.

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Model-modelleme ve matematiksel modelleme sürecinden bahsedilerek, matematiksel modelleme etkinliklerinin ne olduğu, matematiksel modelleme etkinliklerinin oluşturma ilkeleri üzerinde durularak ve uygulamaları yapılacaktır.

Dersin uygulama kısmında meslektaş desteğini konu alan senaryolardan faydalanılacaktır.

17:00 -17:45
Ders Saati: 1

DERS ADI: Matematiksel Modelleme Etkinlikleri

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Doç. Dr. Selin ÇENBERCİ

DERS KONUSU: Matematiksel modelleme süreci, Matematiksel modelleme etkinlikleri, Matematiksel modelleme etkinliklerinin uygulamaları

HEDEF: Katılımcıların matematiksel modelleme sürecini anlamaları ve bu süreci eğitimlerine nasıl entegre edebilecekleri konusunda bilgi kazanmaları beklenmektedir.

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Model-modelleme ve matematiksel modelleme sürecinden bahsedilerek, matematiksel modelleme etkinliklerinin ne olduğu, matematiksel modelleme etkinliklerinin oluşturma ilkeleri üzerinde durularak ve uygulamaları yapılacaktır.

Dersin uygulama kısmında meslektaş desteğini konu alan senaryolardan faydalanılacaktır.

 

Yansıtıcı Sorular

Toplam Ders Sayısı=8

 SAAT/GÜN

6. GÜN-07.09.2024

09:00 - 09:45
Ders Saati: 1

DERS ADI: Matematik Sınıflarında Teknoloji Destekli Etkinlikler

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Doç. Dr. Hilal GÜLKILIK

DERS KONUSU: Matematik öğretiminde teknoloji, teknoloji destekli etkinlikler

HEDEF: Katılımcıların GeoGebra gibi teknolojik araçların matematik eğitiminde nasıl etkin bir şekilde kullanılabileceği konusunda ekinlik kazanmaları beklenmektedir.

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Bu ders sonunda katılımcılardan; matematik eğitiminde teknolojiyi bilinçli ve etkili bir şekilde kullanmanın önemi, matematik derslerinde kullanılmak üzere hazırlanan teknoloji destekli etkinliklerin hangi özelliklere sahip olması gerektiği hakkında bilgi sahibi olmaları beklenmektedir. Ders boyunca matematik eğitimi literatüründe en çok kullanılan bilgisayar programlarından birisi olan GeoGebra yardımıyla öngörülen bu çıktıların katılımcılara kazandırılması çalışılacaktır. GeoGebra ile daha önceden hazırlanan örnek matematik etkinlikleri katılımcılarla etkileşimli bir şekilde çalışılacak, daha sonra teknolojiyi matematik derslerinde anlamlı bir şekilde kullanabilmeleri için nelere dikkat etmeleri gerektiği tartışılacaktır. Katılımcılarla uzaktan etkileşimli bir şekilde çalışabilmek için içerik üç temel bileşen etrafında şekillendirilecektir:

 1. GeoGebra ve GeoGebra Classroom (zaman yönetimi açısından dersten önce katılımcıların GeoGebra hesaplarını oluşturmaları sağlanacaktır).

 2. GeoGebra Classroom üzerinden katılımcılarla etkinlik yapma (Uygulanacak etkinlikte hangi kavram veya özelliklere odaklanılacağı katılımcıların özelliklerine göre karar verilecektir).

Etkinliği katılımcılarla matematik ve teknoloji perspektifinden değerlendirme ve tartışma

Dersin uygulama kısmında meslektaş desteğini konu alan senaryolardan faydalanılacaktır.

10:00 -10:45
Ders Saati: 1

DERS ADI: Matematik Sınıflarında Teknoloji Destekli Etkinlikler

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Doç. Dr. Hilal GÜLKILIK

DERS KONUSU: Matematik öğretiminde teknoloji, teknoloji destekli etkinlikler

HEDEF: Katılımcıların GeoGebra gibi teknolojik araçların matematik eğitiminde nasıl etkin bir şekilde kullanılabileceği konusunda ekinlik kazanmaları beklenmektedir.

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Bu ders sonunda katılımcılardan; matematik eğitiminde teknolojiyi bilinçli ve etkili bir şekilde kullanmanın önemi, matematik derslerinde kullanılmak üzere hazırlanan teknoloji destekli etkinliklerin hangi özelliklere sahip olması gerektiği hakkında bilgi sahibi olmaları beklenmektedir. Ders boyunca matematik eğitimi literatüründe en çok kullanılan bilgisayar programlarından birisi olan GeoGebra yardımıyla öngörülen bu çıktıların katılımcılara kazandırılması çalışılacaktır. GeoGebra ile daha önceden hazırlanan örnek matematik etkinlikleri katılımcılarla etkileşimli bir şekilde çalışılacak, daha sonra teknolojiyi matematik derslerinde anlamlı bir şekilde kullanabilmeleri için nelere dikkat etmeleri gerektiği tartışılacaktır. Katılımcılarla uzaktan etkileşimli bir şekilde çalışabilmek için içerik üç temel bileşen etrafında şekillendirilecektir:

 1. GeoGebra ve GeoGebra Classroom (zaman yönetimi açısından dersten önce katılımcıların GeoGebra hesaplarını oluşturmaları sağlanacaktır).

 2. GeoGebra Classroom üzerinden katılımcılarla etkinlik yapma (Uygulanacak etkinlikte hangi kavram veya özelliklere odaklanılacağı katılımcıların özelliklerine göre karar verilecektir).

Etkinliği katılımcılarla matematik ve teknoloji perspektifinden değerlendirme ve tartışma

Dersin uygulama kısmında meslektaş desteğini konu alan senaryolardan faydalanılacaktır.

11:00 -11:45
Ders Saati: 1

DERS ADI: Matematik Sınıflarında Teknoloji Destekli Etkinlikler

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Doç. Dr. Hilal GÜLKILIK

DERS KONUSU: Matematik öğretiminde teknoloji, teknoloji destekli etkinlikler

HEDEF: Katılımcıların GeoGebra gibi teknolojik araçların matematik eğitiminde nasıl etkin bir şekilde kullanılabileceği konusunda ekinlik kazanmaları beklenmektedir.

DETAYLI DERS İÇERİĞİ:

Bu ders sonunda katılımcılardan; matematik eğitiminde teknolojiyi bilinçli ve etkili bir şekilde kullanmanın önemi, matematik derslerinde kullanılmak üzere hazırlanan teknoloji destekli etkinliklerin hangi özelliklere sahip olması gerektiği hakkında bilgi sahibi olmaları beklenmektedir. Ders boyunca matematik eğitimi literatüründe en çok kullanılan bilgisayar programlarından birisi olan GeoGebra yardımıyla öngörülen bu çıktıların katılımcılara kazandırılması çalışılacaktır. GeoGebra ile daha önceden hazırlanan örnek matematik etkinlikleri katılımcılarla etkileşimli bir şekilde çalışılacak, daha sonra teknolojiyi matematik derslerinde anlamlı bir şekilde kullanabilmeleri için nelere dikkat etmeleri gerektiği tartışılacaktır. Katılımcılarla uzaktan etkileşimli bir şekilde çalışabilmek için içerik üç temel bileşen etrafında şekillendirilecektir:

 1. GeoGebra ve GeoGebra Classroom (zaman yönetimi açısından dersten önce katılımcıların GeoGebra hesaplarını oluşturmaları sağlanacaktır).

 2. GeoGebra Classroom üzerinden katılımcılarla etkinlik yapma (Uygulanacak etkinlikte hangi kavram veya özelliklere odaklanılacağı katılımcıların özelliklerine göre karar verilecektir).

Etkinliği katılımcılarla matematik ve teknoloji perspektifinden değerlendirme ve tartışma

Dersin uygulama kısmında meslektaş desteğini konu alan senaryolardan faydalanılacaktır.

12:00 -12:45
Ders Saati: 1

DERS ADI: Matematik Sınıflarında Teknoloji Destekli Etkinlikler

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Doç. Dr. Hilal GÜLKILIK

DERS KONUSU: Matematik öğretiminde teknoloji, teknoloji destekli etkinlikler

HEDEF: Katılımcıların GeoGebra gibi teknolojik araçların matematik eğitiminde nasıl etkin bir şekilde kullanılabileceği konusunda ekinlik kazanmaları beklenmektedir.

DETAYLI DERS İÇERİĞİ:

Bu ders sonunda katılımcılardan; matematik eğitiminde teknolojiyi bilinçli ve etkili bir şekilde kullanmanın önemi, matematik derslerinde kullanılmak üzere hazırlanan teknoloji destekli etkinliklerin hangi özelliklere sahip olması gerektiği hakkında bilgi sahibi olmaları beklenmektedir. Ders boyunca matematik eğitimi literatüründe en çok kullanılan bilgisayar programlarından birisi olan GeoGebra yardımıyla öngörülen bu çıktıların katılımcılara kazandırılması çalışılacaktır. GeoGebra ile daha önceden hazırlanan örnek matematik etkinlikleri katılımcılarla etkileşimli bir şekilde çalışılacak, daha sonra teknolojiyi matematik derslerinde anlamlı bir şekilde kullanabilmeleri için nelere dikkat etmeleri gerektiği tartışılacaktır. Katılımcılarla uzaktan etkileşimli bir şekilde çalışabilmek için içerik üç temel bileşen etrafında şekillendirilecektir:

 1. GeoGebra ve GeoGebra Classroom (zaman yönetimi açısından dersten önce katılımcıların GeoGebra hesaplarını oluşturmaları sağlanacaktır).

 2. GeoGebra Classroom üzerinden katılımcılarla etkinlik yapma (Uygulanacak etkinlikte hangi kavram veya özelliklere odaklanılacağı katılımcıların özelliklerine göre karar verilecektir).

Etkinliği katılımcılarla matematik ve teknoloji perspektifinden değerlendirme ve tartışma

Dersin uygulama kısmında meslektaş desteğini konu alan senaryolardan faydalanılacaktır.

 

Yansıtıcı Sorular

14:00 -14:45
Ders Saati: 1

DERS ADI: Öğretimi Değerlendirmede Web 2.0 Araçlarının Kullanımı

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Doç. Dr. Bilal ÖZÇAKIR

DERS KONUSU: Web 2.0 Alternatif Ölçme Araçlarının İncelenmesi: Quizizz, Quizlet Örnekleri

HEDEF: Katılımcıların Quizizz, Quizlet gibi Web 2.0 araçlarını kullanarak öğrenci değerlendirmesi yapma konusunda yetkinlik kazanmaları beklenmektedir.

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Bu derste katılımcılara Web 2.0 alternatif ölçme aracı olarak kullanılabilecek Web 2.0 araçlarından Quizizz ve Quizlet uygulamaları anlatılacak ve bunlara ilişkin katılımcılara uygulamalar yaptırılacaktır.    Öğrenme Çıktıları: Öğretmenlerin günümüz dijital yerli olarak adlandırılan neslin öğrenme çıktılarını ölçmeye yönelik bilgisayar ortamında kullanabilecekleri/geliştirebilecekleri ölçme ve değerlendirme uygulamalarını tanıtmak, web 2.0 teknolojilerini kullanarak farklı türlerde (çoktan seçmeli, eşleştirme, boşluk doldurma, doğru-yanlış, video destekli testler vb.) sorular hazırlama becerilerini geliştirmek ve bu alandaki farkındalıklarını artırmaktır.

Dersin uygulama kısmında meslektaş desteğini konu alan senaryolardan faydalanılacaktır.

15:00 -15:45
Ders Saati: 1

DERS ADI: Öğretimi Değerlendirmede Web 2.0 Araçlarının Kullanımı

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Doç. Dr. Bilal ÖZÇAKIR

DERS KONUSU: Web 2.0 Alternatif Ölçme Araçlarının İncelenmesi: Quizizz, Quizlet Örnekleri

HEDEF: Katılımcıların Quizizz, Quizlet gibi Web 2.0 araçlarını kullanarak öğrenci değerlendirmesi yapma konusunda yetkinlik kazanmaları beklenmektedir.

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Bu derste katılımcılara Web 2.0 alternatif ölçme aracı olarak kullanılabilecek Web 2.0 araçlarından Quizizzve Quizlet uygulamaları anlatılacak ve bunlara ilişkin katılımcılara uygulamalar yaptırılacaktır.    Öğrenme Çıktıları: Öğretmenlerin günümüz dijital yerli olarak adlandırılan neslin öğrenme çıktılarını ölçmeye yönelik bilgisayar ortamında kullanabilecekleri/geliştirebilecekleri ölçme ve değerlendirme uygulamalarını tanıtmak, web 2.0 teknolojilerini kullanarak farklı türlerde (çoktan seçmeli, eşleştirme, boşluk doldurma, doğru-yanlış, video destekli testler vb.) sorular hazırlama becerilerini geliştirmek ve bu alandaki farkındalıklarını artırmaktır.

Dersin uygulama kısmında meslektaş desteğini konu alan senaryolardan faydalanılacaktır.

16:00 -16:45
Ders Saati: 1

DERS ADI: Öğretimi Değerlendirmede Web 2.0 Araçlarının Kullanımı

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Doç. Dr. Bilal ÖZÇAKIR

DERS KONUSU: Web 2.0 Alternatif Ölçme Araçlarının İncelenmesi: Quizizz Quizlet Örnekleri

HEDEF: Katılımcıların Quizizz, Quizlet gibi Web 2.0 araçlarını kullanarak öğrenci değerlendirmesi yapma konusunda yetkinlik kazanmaları beklenmektedir.

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Bu derste katılımcılara Web 2.0 alternatif ölçme aracı olarak kullanılabilecek Web 2.0 araçlarından Quizizzve Quizlet uygulamaları anlatılacak ve bunlara ilişkin katılımcılara uygulamalar yaptırılacaktır.    Öğrenme Çıktıları: Öğretmenlerin günümüz dijital yerli olarak adlandırılan neslin öğrenme çıktılarını ölçmeye yönelik bilgisayar ortamında kullanabilecekleri/geliştirebilecekleri ölçme ve değerlendirme uygulamalarını tanıtmak, web 2.0 teknolojilerini kullanarak farklı türlerde (çoktan seçmeli, eşleştirme, boşluk doldurma, doğru-yanlış, video destekli testler vb.) sorular hazırlama becerilerini geliştirmek ve bu alandaki farkındalıklarını artırmaktır.

Dersin uygulama kısmında meslektaş desteğini konu alan senaryolardan faydalanılacaktır.

17:00 -17:45
Ders Saati: 1

DERS ADI: Öğretimi Değerlendirmede Web 2.0 Araçlarının Kullanımı

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Doç. Dr. Bilal ÖZÇAKIR

DERS KONUSU: Web 2.0 Alternatif Ölçme Araçlarının İncelenmesi: Quizizz, Quizlet Örnekleri

HEDEF: Katılımcıların Quizizz, Quizlet gibi Web 2.0 araçlarını kullanarak öğrenci değerlendirmesi yapma konusunda yetkinlik kazanmaları beklenmektedir.

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Bu derste katılımcılara Web 2.0 alternatif ölçme aracı olarak kullanılabilecek Web 2.0 araçlarından Quizizzve Quizlet uygulamaları anlatılacak ve bunlara ilişkin katılımcılara uygulamalar yaptırılacaktır.    Öğrenme Çıktıları: Öğretmenlerin günümüz dijital yerli olarak adlandırılan neslin öğrenme çıktılarını ölçmeye yönelik bilgisayar ortamında kullanabilecekleri/geliştirebilecekleri ölçme ve değerlendirme uygulamalarını tanıtmak, web 2.0 teknolojilerini kullanarak farklı türlerde (çoktan seçmeli, eşleştirme, boşluk doldurma, doğru-yanlış, video destekli testler vb.) sorular hazırlama becerilerini geliştirmek ve bu alandaki farkındalıklarını artırmaktır.

Dersin uygulama kısmında meslektaş desteğini konu alan senaryolardan faydalanılacaktır.

 

Yansıtıcı Sorular

Toplam Ders Sayısı=8

SAAT/GÜN

7. GÜN-08.09.2024

09:00 - 09:45
Ders Saati: 1

DERS ADI: Sınıf içi öğrenmelerin değerlendirilmesi

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Bahar ERŞEN

DERS KONUSU: Öğrenciyi çok yönlü tanımaya yönelik araçlar

HEDEF: Katılımcıların sınıf içi öğrenme süreçlerini nasıl etkin bir şekilde değerlendirebilecekleri konusunda yetkinlik kazanmaları beklenmektedir.

DETAYLI DERS İÇERİĞİ:

 • Alternatif ölçme değerlendirme araçlarının eğitimdeki işlevi

 • Bu araçların genel özellikleri

 • Ortaokul programında yer alan kazanım/kazanımları yönelik uygun ölçme araçları geliştirme

 • Geliştirilen ölçme aracına uygun değerlendirme yöntemleri kullanma

Dersin uygulama kısmında meslektaş desteğini konu alan senaryolardan faydalanılacaktır.

10:00 -10:45
Ders Saati: 1

DERS ADI: Sınıf içi öğrenmelerin değerlendirilmesi

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Bahar ERŞEN

DERS KONUSU: Öğrenciyi çok yönlü tanımaya yönelik araçlar

HEDEF: Katılımcıların sınıf içi öğrenme süreçlerini nasıl etkin bir şekilde değerlendirebilecekleri konusunda yetkinlik kazanmaları beklenmektedir.

DETAYLI DERS İÇERİĞİ:

 • Alternatif ölçme değerlendirme araçlarının eğitimdeki işlevi

 • Bu araçların genel özellikleri

 • Ortaokul programında yer alan kazanım/kazanımları yönelik uygun ölçme araçları geliştirme

 • Geliştirilen ölçme aracına uygun değerlendirme yöntemleri kullanma

Dersin uygulama kısmında meslektaş desteğini konu alan senaryolardan faydalanılacaktır.

11:00 -11:45
Ders Saati: 1

DERS ADI: Sınıf içi öğrenmelerin değerlendirilmesi

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Bahar ERŞEN

DERS KONUSU: Öğrenciyi çok yönlü tanımaya yönelik araçlar

HEDEF: Katılımcıların sınıf içi öğrenme süreçlerini nasıl etkin bir şekilde değerlendirebilecekleri konusunda yetkinlik kazanmaları beklenmektedir.

DETAYLI DERS İÇERİĞİ:

 • Alternatif ölçme değerlendirme araçlarının eğitimdeki işlevi

 • Bu araçların genel özellikleri

 • Ortaokul programında yer alan kazanım/kazanımları yönelik uygun ölçme araçları geliştirme

 • Geliştirilen ölçme aracına uygun değerlendirme yöntemleri kullanma

Dersin uygulama kısmında meslektaş desteğini konu alan senaryolardan faydalanılacaktır.

12:00 -12:45
Ders Saati: 1

DERS ADI: Sınıf içi öğrenmelerin değerlendirilmesi

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Bahar ERŞEN

DERS KONUSU: Öğrenciyi çok yönlü tanımaya yönelik araçlar

HEDEF: Katılımcıların sınıf içi öğrenme süreçlerini nasıl etkin bir şekilde değerlendirebilecekleri konusunda yetkinlik kazanmaları beklenmektedir.

DETAYLI DERS İÇERİĞİ:

 • Alternatif ölçme değerlendirme araçlarının eğitimdeki işlevi

 • Bu araçların genel özellikleri

 • Ortaokul programında yer alan kazanım/kazanımları yönelik uygun ölçme araçları geliştirme

 • Geliştirilen ölçme aracına uygun değerlendirme yöntemleri kullanma

Dersin uygulama kısmında meslektaş desteğini konu alan senaryolardan faydalanılacaktır.

 

Yansıtıcı Sorular

14:00 -14:45
Ders Saati: 1

DERS ADI: Meslektaş Desteğine Yönelik Uygulama Örnekleri

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Bilim Uzmanı Burhan KARAKAYA

DERS KONUSU: Meslektaş Desteği Uygulamaları

HEDEF: Katılımcıların, mesleki anlamda problemlerle karşılaşan meslektaşlarına nasıl yardımcı olabilecekleri konusunda yetkinlik kazanmaları beklenmektedir.

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Bu eğitimde bir profesyonel gelişim modeli olarak öğretmen eğitiminde meslektaş desteğine yönelik uygulama örneklerine değinilecektir.

15:00 -15:45
Ders Saati: 1

DERS ADI: Meslektaş Desteğine Yönelik Uygulama Örnekleri

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Bilim Uzmanı Burhan KARAKAYA

DERS KONUSU: Meslektaş Desteği Uygulamaları

HEDEF: Katılımcıların, mesleki anlamda problemlerle karşılaşan meslektaşlarına nasıl yardımcı olabilecekleri konusunda yetkinlik kazanmaları beklenmektedir.

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Bu eğitimde bir profesyonel gelişim modeli olarak öğretmen eğitiminde meslektaş desteğine yönelik uygulama örneklerine değinilecektir.

16:00 -16:45
Ders Saati: 1

DERS ADI: Meslektaş Desteğine Yönelik Uygulama Örnekleri

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Bilim Uzmanı Burhan KARAKAYA

DERS KONUSU: Meslektaş Desteği Uygulamaları

HEDEF: Katılımcıların, mesleki anlamda problemlerle karşılaşan meslektaşlarına nasıl yardımcı olabilecekleri konusunda yetkinlik kazanmaları beklenmektedir.

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Bu eğitimde bir profesyonel gelişim modeli olarak öğretmen eğitiminde meslektaş desteğine yönelik uygulama örneklerine değinilecektir.

17:00 -17:45
Ders Saati: 1

DERS ADI: Meslektaş Desteğine Yönelik Uygulama Örnekleri

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Bilim Uzmanı Burhan KARAKAYA

DERS KONUSU: Meslektaş Desteği Uygulamaları

HEDEF: Katılımcıların, mesleki anlamda problemlerle karşılaşan meslektaşlarına nasıl yardımcı olabilecekleri konusunda yetkinlik kazanmaları beklenmektedir.

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Bu eğitimde bir profesyonel gelişim modeli olarak öğretmen eğitiminde meslektaş desteğine yönelik uygulama örneklerine değinilecektir.

 

Yansıtıcı Sorular

18:00 -18:45
Ders Saati: 1

Senaryoların paylaşılması
Görüşlerin alınması
Kapanış

Toplam Ders Sayısı=8

bottom of page