top of page

Eğitmenler-Eğitimler

Prof. Dr. Erhan Bingölbali-Teoriler Işığında Matematik Öğretimi

Afyon Kocatepe Üniversitesi
Doç. Dr. Ahmet Kurnaz- Eğitimde liderlik/ Bireyler Arası İletişim/ Beden Dili

Necmettin Erbakan Üniversitesi
Doç. Dr. Aytuğ Özaltun Çelik- Matematik Öğretmenlerinin Ders İmecesine Dayalı Mantörlük Süreci

Dokuz Eylül Üniversitesi
Doç. Dr. Bilal Özçakır- Öğretimi Değerlendirmede WEB 2.0 Araçlarının Kullanımı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi
Doç. Dr. Burçak Boz Yaman- Geometrik Düşünmenin Geliştirilmesi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Doç. Dr. Burçin Gökkurt Özdemir- Matematik Öğretiminde Kavram Yanılgılarının Tespiti ve Giderilmesi

Bartın Üniversitesi
Doç. Dr. Emre Ev Çimen- Matematik Öğretiminde Problem Çözme ve Problem Kurma

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Doç. Dr. Selin Çenberci- Matematiksel Modelleme Etkinlikleri

Necmettin Erbakan Üniversitesi
Doç. Dr. Serdal Baltacı- Matematik Sınıflarında Eylem Araştırmaları

Ahi Evran Üniversitesi
Doç. Dr. Tuğba Horzum- Somut Materyallerin Kullanımı

Necmettin Erbakan Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Emine Nur Ünveren Bilgiç-Cebirsel Düşünmenin Geliştirilmesi

Düzce Üniversitesi
Doç. Dr. Hilal Gülkılık- Matematik Sınıflarında Teknoloji Destekli Etkinlikler

Gazi Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Bahar Erşen- Sınıf içi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi

Selçuk Üniversitesi
Bilim Uzmanı Burhan Karakaya-Meslektaş Desteği Uygulamaları

Milli Eğitim Bakanlığı

bottom of page