top of page
DALL·E 2024-02-16 10.24.51 - Create an engaging and dynamic image for a TUBITAK project we

Matematik öğretmenlerinin mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak ve onları desteklemek amacıyla TÜBİTAK 2237A kapsamında desteklenen "Meslektaş Destek Programı" projesine hoş geldiniz. Bu proje, matematik öğretmenlerinin karşılaştıkları zorlukları aşmalarına, mesleki bilgi ve becerilerini artırmalarına ve öğretim pratiklerini geliştirmelerine yardımcı olmayı hedeflemektedir.

Projemizin temel amacı, matematik öğretmenlerinin öğretim metodolojilerini zenginleştirmelerine, öğrencilerin matematik başarılarını artırmalarına ve matematik öğretiminde yenilikçi yaklaşımları benimsemelerine yardımcı olmaktır. Ayrıca, bu proje ile öğretmenlerin mesleki yeterliliklerini artırarak, eğitimde kalitenin yükseltilmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz.

Projeye katılarak, meslektaşlarınızla birlikte öğrenme ve gelişme fırsatı bulacak, mesleki ağınızı genişletecek ve matematik öğretimi alanında en güncel bilgilere ve kaynaklara erişim sağlayacaksınız. Bu yolculukta sizlere destek olmak ve mesleki gelişiminize katkıda bulunmak için buradayız.

Katılımınızla birlikte, matematik eğitiminin geleceğine yön vermek ve öğrencilerimizin daha iyi bir öğrenme deneyimi yaşamalarını sağlamak için birlikte çalışacağız. Meslektaş Destek Programı'na hoş geldiniz; bilgiyi paylaşmak, öğrenmek ve birlikte büyümek için sabırsızlanıyoruz.

DİKKAT; "Matematik Öğretmenime Yol Arkadaşı Arıyorum" Projesi, TÜBİTAK tarafından desteklenmesi halinde projenin görünürlüğü, proje görünürlük kurallarına uygun şekilde sağlanacaktır.

bottom of page